Tổng hợp bệnh thường gặp khi trồng ổi Nữ Hoàng

Posted by

1. Bệnh rụng bông

  • Cách trị: Xịt canxibo
Bệnh rụng bông


👉🏻 Giá ổi Nữ Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *